Reiniging van extrusie onderdelen

De typische aanslag of “koek” die je kan krijgen op een extrusieschroef is een gekend probleem. Ook de afzetting van uitgehard extrusiemedium op de extrusiemal verplicht je om een grondige reiniging te doen om de kwaliteit en de originele vormfactor van je producten te behouden. Door de hitte, de druk en de nauwe passingen is dit een zeer hardnekkige vorm van vervuiling in de industrie die een diepgaande vorm van reiniging vereist!

Extrusieschroeven

Typische vervuilingen op extrusie onderdelen zijn EPDM, rubber, PE en andere kunststoffen. Omdat de passing van de schroef zo belangrijk is, is zandstralen niet de juiste techniek om dit soort onderdelen te reinigen. Het zand neemt immers ook goed materiaal weg en zal de levensduur van de extrusieschroef aanzienlijk inkorten door afslijting van de passing en de scherpe hoeken van de schroef. Pyrolyse wordt ook soms gebruikt, maar duurt lang en kan meestal ook niet ter plaatse gebeuren (net zoals chemische reiniging). 

Vergelijkbare onderdelen, zoals hotrunners, kerntrekkers en extrusiecilinders kunnen ook perfect worden gereinigd met laser cleaning. Via spiegels kunnen we zelfs aan de binnenkant van smalle cilinders geraken om daar ook alles weg te krijgen.

Extrusiemallen

De vaak fijne vormen in de extrusiemallen zijn gevoelig voor het afzetten van uitgehard extrusiemateriaal. De meeste reinigingstechnieken hebben het risico dat er nuttig materiaal wordt weggenomen of dat er zelfs thermische vervorming kan ontstaan in de extrusiematrijs. Manueel reinigen is nog steeds een veelgebruikte manier om deze matrijzen te reinigen, maar is erg tijdrovend en levert niet altijd het beste resultaat op. Laser cleaning is zeer geschikt om extrustiematrijzen te reinigen omdat het laserlicht in de kleinste hoekjes en kantjes geraakt en daar alle vervuiling wegneemt, tot op moleculair niveau. De reflectie op het materiaal zelf helpt hier ook bij, waardoor het licht zelfs “om de hoek” kan geraken bij heel complexe onderdelen.

Hoe werkt het?

Laser cleaning van extrusie onderdelen heeft als voordeel dat het snel gaat en dieper reinigt dan eender welke andere technologie, zonder het risico dat er slijtage ontstaat aan de onderdelen zelf. Eenmaal de laserstraal door de vervuiling zit zal de laserstraal immers geen enkel effect meer hebben. Je kan dus niet te veel materiaal wegnemen. De lichtstraal gaat de vervuiling op zeer korte tijd opwarmen waardoor deze verdampt. Omdat dit zo snel gebeurt zullen de onderdelen zelf nauwelijks opwarmen en zijn deze snel terug hanteerbaar. Diezelfde lichtstraal is echter niet krachtig genoeg om een effect te hebben op de extrusie onderdelen zelf en zal hier gewoon op reflecteren zonder enig effect te hebben. 

De reiniging kan manueel gebeuren door een operator, maar bij grotere hoeveelheden kan er ook een automatische reinigingslijn worden gebouwd, die de onderdelen volautomatisch en heel consistent kan reinigen.

Bij ons of bij u

Laserflux heeft een atelier met een geautomatiseerde reinigingslijn waarop we uw extrusie onderdelen kunnen reinigen. We komen de stukken halen en enkele dagen later zijn ze al terug bij u, perfect proper. 

Indien u wenst, kunnen we ook met een mobiele machine tot bij u komen en de onderdelen direct ter plaatse voor u reinigen. U heeft slechts een onderbreking van enkele uren alvorens u opnieuw kunt verder produceren. En we hebben geen afgeschermde ruimte nodig zoals bij zandstralen. Desnoods reinigen we zelfs de onderdelen naast de extrusiepers, zodat er geen minuut verloren gaat. Kent u één techniek die u dezelfde voordelen oplevert? 

Contacteer ons voor een gratis demonstratie of een vrijblijvende uitleg over laser cleaning.