Droogijs stralen vs laser cleaning

Wat is droogijsstralen

wat is droogijs stralen

Droogijsstralen is een technologie om sterk vervuilde oppervlaktes te reinigen. De droogijskorrels (CO2 in vaste vorm met een temperatuur van -80°C) worden door een persluchtstroom meegenomen en vliegen tegen zeer hoge snelheid tegen de te verwijderen vervuiling aan. Tijdens de botsing met de vervuiling verdampen de ijskorrels wat een expansieschok veroorzaakt die het vuil losmaakt. Daarnaast ondergaat de vervuiling ook een thermische shock door het grote temperatuurverschil tussen het droogijs en de omgeving. Tenslotte is er natuurlijk ook nog de impact van de de korrels op de vervuilingslaag wat een afslijtend (abrasief) effect heeft op het vuil, zoals je dit bij zandstralen ook ziet. 

Rondvliegende deeltjes

rondvliegende deeltjes

Als je droogijsstralen vergelijkt met zandstralen kom je al snel uit bij het fundamentele voordeel van deze techniek: het abrasief materiaal (de droogijskorrel) verdampt en belandt niet in de omgeving, wat bij zandstralen wel gebeurt en veel afschermings- en opruimwerk meebrengt. De verdampte CO2 korrels vormen CO2-gas, wat ongevaarlijk is en in de voeding gebruikt kan worden. Het nadeel is echter dat de droogijskorrels wel verdwijnen, maar het losgekomen vuil niet. Die losgekomen deeltjes vliegen, als gevolg van de persluchtstroom, tegen hoge snelheid rond en vervuilen de omgeving. Dit nadeel heb je bij laser cleaning niet: de losgekomen vervuilingsdeeltjes verdampen grotendeels en het overgebleven stof wordt direct afgezogen, waardoor de omgeving perfect proper blijft. Dit verklaart ook waarom laser cleaning zo populair is in de pharmaceutische industrie en de voeding.

Opletten met de vingers en de oren

opletten met vingers en oren

De droogijsstraal mag echt niet op je vingers of andere lichaamsdelen komen. Niet alleen omdat die zo koud is en direct vrieswonden zou veroorzaken, maar ook omdat de deeltjes hetzelfde effect hebben op je huid als op het vuil dat je wilt verwijderen. Een volledig beschermingspak is dus noodzakelijk bij droogijsstralen net zoals bij zandstralen. De geluidshinder is ook zeer groot. Niet enkel de operator van het toestel, maar iedereen in de directe omgeving heeft gehoorbescherming nodig bij droogijsstralen. Laser Cleaning is veel veiliger en quasi geruisloos. Je hebt enkel een beschermingsbril nodig, maar verder is er geen speciale beschermingskledij nodig. Het losgekomen vuil vliegt niet in het rond, het werkstuk blijft koel en als je met de laserstraal toch toevallig je hand even zou beschijnen, kan dit geen kwaad.

Warme broodjes

Droogijsstralen werkt beter bij zeer hete werkstukken omdat de thermische shock tussen de droogijskorrels en de vervuiling dan groter wordt. Daarom worden bijvoorbeeld industriële bakovens vaak heel warm gestookt voor een droogijsreiniging. Dit is niet altijd even goed voor de bakplaten en de coatings, maar kan ook bepaalde vervuiling waar de droogijsmachine niet bij geraakt nog verder inbakken. Laser Cleaning kan zowel op een warme als op een koude oven (of een ander werkstuk) worden toegepast en werkt in beide gevallen even goed.

Voorraad

Zoals de naam al doet vermoeden heb je voor droogijsstralen droogijs nodig. Deze korrels zijn moeilijk hanteerbaar en duur. Omdat deze op -80°C zijn kan je geen voorraad korrels opslaan in een gewoon magazijn en zijn ze ook niet zo makkelijk te vinden. De korrels worden aangevoerd in geïsoleerde containers of zakken en moeten binnen een bepaalde tijd opgebruikt worden of alles verdampt. Tijdens het reinigen zelf gebruikt de droogijsmachine ook grote hoeveelheden van deze korrels waardoor een permanente aanvoer van nieuwe zakken nodig is. De korrels moeten dus geproduceerd worden met gespecialiseerde apparatuur en zijn moeilijk qua aanvoer en opslag. Dit maakt droogijsstralen tot een erg dure reinigingstechniek. Hier komt het unieke voordeel van laser cleaning goed naar voren: er zijn geen verbruiksstoffen omdat een lichtstraal al het werk doet. Niet meer zeulen met zakken zand of containers droogijskorrels dus.

Proper is duur

Hoewel dit van geval tot geval moet bekeken worden is het reinheidsniveau van droogijsstralen in het algemeen minder dan laser cleaning. Zandstralen doet het soms nog beter dan laser cleaning (ook afhankelijk van het vermogen van de laserstraal), maar heeft als nadeel dat de oppervlaktestructuur van het bestraalde werkstuk definitief wordt aangetast door de inslagputjes van de zandkorrels. Dit probleem heb je bij droogijsstralen niet, maar daardoor is de diepte van de reiniging ook minder. Laserflux is al veelvuldig ingeschakeld in de voedingsindustrie om mallen en ovens te reinigen die met droogijsstralen niet helemaal proper werden of waarbij droogijsstralen enorm lang duurde. De prijs van de korrels en de duurtijd van een reiniging maakt van droogijsstralen één van de duurste reinigingstechnieken op de markt.